برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی
logo

مدیریت توسعه سازمان و تحول اداریResearch Vice-Chancellor

فهرست اصلی

مطالب مفید 5 مدیریت

مطالب مفید مدیریت

مـدیـــریــت

مدیریت زمان

مدل بهینه برای پیشگیری از وقت

مدیریت زمان

مثالی در مورد مدیریت زمان

60نکته مدیریتی در برخورد با زیردستان

مدیریت تحول

مدیریت تحول

سرعت در تحول و تغييرات

رهبري تغيير

انتخاب مسیری جدید درمدیریت ژاپنی

تحول در نظام مدیریتی- اداری

مدیریت بحران

مدیریت بحران

مديريت بحران سازماني

مدیریت بحران درحوادث غیرمترقبه

ستاد هدایت عملیات بحران

اصطلاحات رایج درمدیریت بحران

داده هاي مکان-محور در مديريت بحران

مدیریت کیفیت

مدیریت جامع کیفیت

فعالیتهای کمیته ارتقاء کیفیت

نظام جامع مديريت بيمارستان

تاريخچه كنترل كيفيت QC

تجزیه وتحلیل سیستم

كاآرو ايشي‌ كاوا

مدیریت سلامت

مقایسه هزینه های سلامت در ایران

کنفرانس مدیریت

گردهمایی بزرگ مدیران

اعمال مدیریت تغییر

رویکرد تعالی

گسترش راهبری کسب و کار

شناخت موانع و محرکها

تجربه برنامه ریزی استراتژیک

تحول در دیدگاههای رهبری

مفهوم تجربه و فرآیند کسب و کار

مدیریت اثربخش

مدیریت اثر بخش و رهبری در پرستاری و مامایی

مدیریت دانش

بررسی نقادانه مدیریت دانش بعنوان ابزار مدیریتی

مدیریت دانش و سرمایه های انسانی

مدیریت عملکرد

مدیریت عملکرد – شیراز

مدیریت عملکرد - کارتی

مدیریت منابع انسانی

تحلیل وضعیت نیروی انسانی

مدیریت منابع انسانی

تهیه و طراحی سیستم اطلاعات منابع انسانی

سایر

بازانگاري مديريت، ضروري‌ترين نياز جامعه مديران

اخلاقيات در سازمانها با تاكيد بر ديدگاه اسلامي

تعیین و محاسبه شاخصهای بهره وری

پی گیری یعنی چه

حکمراني خوب مفهومي نو در مديريت دولتي

توسعه رهبری

رهبري تحول‌آفرين درسازمانها يك مدل متاثر از محيط

توفان فکری

شناسایی و اولویت بندی مشکلات

شایستگی های مدیریتی

قانون مدیریت کشوری

یافتن مسئله و اولویت بندی آن

مديران و قضاوت دقيق

قدرت مديران در سازمان

نقش نظريه در مديريت

وضعيت نيروي انساني در بهداشت و درمان