برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی
logo

مدیریت توسعه سازمان و تحول اداریResearch Vice-Chancellor

فهرست اصلی

مطالب مفید3 مدیریت

 مطالب مفید مدیریت 
 

اثربخشی

 مديريت‌ اثر بخش‌ جلسات‌

ارزیابی عملکرد

دو مدل مكمل در ارزيابي عملكرد

طرح ارزيابي عملكرد مدیریت تشکیلات

 الگوی ارزیابی عملکرد دانشگاهها

ارزیابی عملکرد حوزه پشتیبانی

ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی

روند بهبود نظام ارزشیابی کارکنان دولت

ارزیابی عملکرد دانشگاهها

ارزشیابی کارکنان

ارزیابی عملکرد دانشگاهها-زاهدان

انگیزش کارکنان

انگیزش و ایجادآن در کارکنان

رابطه رضایت شغلی و تعهدسازمانی اهواز

خلاقيت و نوآوري

جایگاه نوآوری در مدیریت آینده سازمان ها

خلاقيت و نوآوري و مديريت

رشوه و فساد اداری

آئین نامه ارتقاءکارآیی و هماهنگی دستگاهها

آئین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی

آئین نامه پیشگیری و مبارزه با فساد اداری

آئین نامه پیشگیری ومبارزه با رشوه

آسیب شناسی ، رشوه و رشوه خواری در نظام اداری

برنامه ارتقاء سلامت نظام اداری

تاثيرفرهنگ سازماني بر فساد اداري

رشوه و عناصر تشکیل‌‌دهنده آن

مبارزه با فساد ورشوه

نگاهى به پديده رشوه خوارى در نظام ادارى

سیاستهای کلی اصل 44

سیاستهای کلی اصل 44

قانون مديريت خدمات كشوري

هدف اصلی قانون مدیریت خدمات کشوری

مروری برقانون مدیریت خدمات کشوری

شرایط بازنشستگی درقانون مدیریت خدمات کشوری

همایش در مورد قانون مدیریت خدمات کشوری

كارآفريني

كارآفريني

اركان يك مركز كارآفريني

چارت تشكيلاتي دفتر كارآفريني وزارت بهداشت