چهارشنبه 9 فروردين 1396 - 29 جمادى الثانية 1438
 منوی اصلی
 
 لینک به سامانه
 
 عناوین اصلی
 
 
 آخـریــن اخبــــــــار
پنجشنبه بیست و یکم بهمن 1395
تعداد بازدید: 51
چهارشنبه بیستم بهمن 1395
تعداد بازدید: 78
چهارشنبه بیستم بهمن 1395
تعداد بازدید: 62

صورتجلسه 95/9/1- بخشنامه شماره 5/126493مورخ 95/10/8

يکشنبه نوزدهم دي 1395
تعداد بازدید: 196
شنبه پانزدهم آبان 1395
تعداد بازدید: 314
پنجشنبه پانزدهم مهر 1395
تعداد بازدید: 438

جلسه برنامه عملیاتی

يکشنبه پنجم ارديبهشت 1395
تعداد بازدید: 759

جلسه هماهنگی تدوین شرح وظایف

چهارشنبه بیست و پنجم فروردين 1395
تعداد بازدید: 743
يکشنبه بیست و دوم فروردين 1395
تعداد بازدید: 912
يکشنبه سوم خرداد 1394
تعداد بازدید: 1327
آرشیو
 
 اخبـــــار مدیـــریت
پنجشنبه 21 بهمن 1395
تعداد بازدید: 51
پنجشنبه 15 مهر 1395
تعداد بازدید: 438

جلسه برنامه عملیاتی

يکشنبه 5 ارديبهشت 1395
تعداد بازدید: 759

جلسه هماهنگی تدوین شرح وظایف

چهارشنبه 25 فروردين 1395
تعداد بازدید: 743
يکشنبه 3 خرداد 1394
تعداد بازدید: 1327
دوشنبه 11 اسفند 1393
تعداد بازدید: 1259
شنبه 16 فروردين 1393
تعداد بازدید: 1815
پنجشنبه 10 بهمن 1392
تعداد بازدید: 1665
پنجشنبه 10 بهمن 1392
تعداد بازدید: 2089
پنجشنبه 10 بهمن 1392
تعداد بازدید: 2109
آرشیو
 
 اخبـــــــار تحـــــــول اداری
آرشیو
 
 اخبـــــار گـــروه تشکیـــلات و بهبــــود روشهــا

صورتجلسه 95/9/1- بخشنامه شماره 5/126493مورخ 95/10/8

يکشنبه 19 دي 1395
تعداد بازدید: 196
يکشنبه 22 فروردين 1395
تعداد بازدید: 912
دوشنبه 23 تير 1393
تعداد بازدید: 2072
شنبه 2 ارديبهشت 1391
تعداد بازدید: 4034
دوشنبه 28 فروردين 1391
تعداد بازدید: 3347
آرشیو
 
 اخبـــــار گـــروه طبقـه بندی مشـاغـل
چهارشنبه 20 بهمن 1395
تعداد بازدید: 78
چهارشنبه 20 بهمن 1395
تعداد بازدید: 62
چهارشنبه 27 اسفند 1393
تعداد بازدید: 1209
شنبه 29 شهريور 1393
تعداد بازدید: 3047
چهارشنبه 19 شهريور 1393
تعداد بازدید: 2927
سه شنبه 4 شهريور 1393
تعداد بازدید: 2440
يکشنبه 26 مرداد 1393
تعداد بازدید: 2398
يکشنبه 14 ارديبهشت 1393
تعداد بازدید: 4338
شنبه 16 فروردين 1393
تعداد بازدید: 2562
يکشنبه 4 اسفند 1392
تعداد بازدید: 2831
آرشیو
 
 
 سایر دانشگاههای علوم پزشکی
 
  امروز
چهارشنبه
فروردين 1396
9
قمری:29 جمادى الثانية 1438

میلادی:29 مارس 2017
 
اوقات شرعی 
 
 
 
امروز : 597
ديروز : 984
ماه : 6529
سال جاری : 6529
كل : 391016
 
 نظر سنجی
نظرتان در مورد سایت مدیریت توسعه و تحول اداری دانشگاه چیست؟