پنجشنبه 30 دي 1395 - 20 ربيع الثاني 1438
 منوی اصلی
 
 لینک به سامانه
 
 عناوین اصلی
 
 
 آخـریــن اخبــــــــار

صورتجلسه 95/9/1- بخشنامه شماره 5/126493مورخ 95/10/8

يکشنبه نوزدهم دي 1395
تعداد بازدید: 23
شنبه پانزدهم آبان 1395
تعداد بازدید: 163
پنجشنبه پانزدهم مهر 1395
تعداد بازدید: 269

جلسه برنامه عملیاتی

يکشنبه پنجم ارديبهشت 1395
تعداد بازدید: 603

جلسه هماهنگی تدوین شرح وظایف

چهارشنبه بیست و پنجم فروردين 1395
تعداد بازدید: 619
يکشنبه بیست و دوم فروردين 1395
تعداد بازدید: 781
يکشنبه سوم خرداد 1394
تعداد بازدید: 1191
چهارشنبه بیست و هفتم اسفند 1393
تعداد بازدید: 1130
دوشنبه یازدهم اسفند 1393
تعداد بازدید: 1171
شنبه بیست و نهم شهريور 1393
تعداد بازدید: 2880
آرشیو
 
 اخبـــــار مدیـــریت
پنجشنبه 15 مهر 1395
تعداد بازدید: 269

جلسه برنامه عملیاتی

يکشنبه 5 ارديبهشت 1395
تعداد بازدید: 603

جلسه هماهنگی تدوین شرح وظایف

چهارشنبه 25 فروردين 1395
تعداد بازدید: 619
يکشنبه 3 خرداد 1394
تعداد بازدید: 1191
دوشنبه 11 اسفند 1393
تعداد بازدید: 1171
شنبه 16 فروردين 1393
تعداد بازدید: 1702
پنجشنبه 10 بهمن 1392
تعداد بازدید: 1558
پنجشنبه 10 بهمن 1392
تعداد بازدید: 1991
پنجشنبه 10 بهمن 1392
تعداد بازدید: 2028
پنجشنبه 10 بهمن 1392
تعداد بازدید: 1803
آرشیو
 
 اخبـــــــار تحـــــــول اداری
آرشیو
 
 اخبـــــار گـــروه تشکیـــلات و بهبــــود روشهــا

صورتجلسه 95/9/1- بخشنامه شماره 5/126493مورخ 95/10/8

يکشنبه 19 دي 1395
تعداد بازدید: 23
يکشنبه 22 فروردين 1395
تعداد بازدید: 781
دوشنبه 23 تير 1393
تعداد بازدید: 1955
شنبه 2 ارديبهشت 1391
تعداد بازدید: 3897
دوشنبه 28 فروردين 1391
تعداد بازدید: 3214
آرشیو
 
 اخبـــــار گـــروه طبقـه بندی مشـاغـل
چهارشنبه 27 اسفند 1393
تعداد بازدید: 1130
شنبه 29 شهريور 1393
تعداد بازدید: 2880
چهارشنبه 19 شهريور 1393
تعداد بازدید: 2784
سه شنبه 4 شهريور 1393
تعداد بازدید: 2299
يکشنبه 26 مرداد 1393
تعداد بازدید: 2274
يکشنبه 14 ارديبهشت 1393
تعداد بازدید: 4219
شنبه 16 فروردين 1393
تعداد بازدید: 2452
يکشنبه 4 اسفند 1392
تعداد بازدید: 2741
دوشنبه 14 بهمن 1392
تعداد بازدید: 3769
شنبه 13 مهر 1392
تعداد بازدید: 1768
آرشیو
 
 
 سایر دانشگاههای علوم پزشکی
 
  امروز
پنجشنبه
دي 1395
30
قمری:20 ربيع الثاني 1438

میلادی:19 ژانویه 2017
 
اوقات شرعی 
 
 
 
امروز : 230
ديروز : 585
ماه : 17082
سال جاری : 231218
كل : 345757
 
 نظر سنجی
نظرتان در مورد سایت مدیریت توسعه و تحول اداری دانشگاه چیست؟