دوشنبه 4 ارديبهشت 1396 - 26 رجب 1438
 منوی اصلی
 
 لینک به سامانه
 
 عناوین اصلی
 
 
 آخـریــن اخبــــــــار
پنجشنبه بیست و یکم بهمن 1395
تعداد بازدید: 83
چهارشنبه بیستم بهمن 1395
تعداد بازدید: 118
چهارشنبه بیستم بهمن 1395
تعداد بازدید: 89

صورتجلسه 95/9/1- بخشنامه شماره 5/126493مورخ 95/10/8

يکشنبه نوزدهم دي 1395
تعداد بازدید: 249
شنبه پانزدهم آبان 1395
تعداد بازدید: 359
پنجشنبه پانزدهم مهر 1395
تعداد بازدید: 493

جلسه برنامه عملیاتی

يکشنبه پنجم ارديبهشت 1395
تعداد بازدید: 826

جلسه هماهنگی تدوین شرح وظایف

چهارشنبه بیست و پنجم فروردين 1395
تعداد بازدید: 782
يکشنبه بیست و دوم فروردين 1395
تعداد بازدید: 963
يکشنبه سوم خرداد 1394
تعداد بازدید: 1365
آرشیو
 
 اخبـــــار مدیـــریت
پنجشنبه 21 بهمن 1395
تعداد بازدید: 83
پنجشنبه 15 مهر 1395
تعداد بازدید: 493

جلسه برنامه عملیاتی

يکشنبه 5 ارديبهشت 1395
تعداد بازدید: 826

جلسه هماهنگی تدوین شرح وظایف

چهارشنبه 25 فروردين 1395
تعداد بازدید: 782
يکشنبه 3 خرداد 1394
تعداد بازدید: 1365
دوشنبه 11 اسفند 1393
تعداد بازدید: 1289
شنبه 16 فروردين 1393
تعداد بازدید: 1849
پنجشنبه 10 بهمن 1392
تعداد بازدید: 1692
پنجشنبه 10 بهمن 1392
تعداد بازدید: 2116
پنجشنبه 10 بهمن 1392
تعداد بازدید: 2126
آرشیو
 
 اخبـــــــار تحـــــــول اداری
آرشیو
 
 اخبـــــار گـــروه تشکیـــلات و بهبــــود روشهــا

صورتجلسه 95/9/1- بخشنامه شماره 5/126493مورخ 95/10/8

يکشنبه 19 دي 1395
تعداد بازدید: 249
يکشنبه 22 فروردين 1395
تعداد بازدید: 963
دوشنبه 23 تير 1393
تعداد بازدید: 2109
شنبه 2 ارديبهشت 1391
تعداد بازدید: 4086
دوشنبه 28 فروردين 1391
تعداد بازدید: 3398
آرشیو
 
 اخبـــــار گـــروه طبقـه بندی مشـاغـل
چهارشنبه 20 بهمن 1395
تعداد بازدید: 118
چهارشنبه 20 بهمن 1395
تعداد بازدید: 89
چهارشنبه 27 اسفند 1393
تعداد بازدید: 1232
شنبه 29 شهريور 1393
تعداد بازدید: 3095
چهارشنبه 19 شهريور 1393
تعداد بازدید: 2988
سه شنبه 4 شهريور 1393
تعداد بازدید: 2483
يکشنبه 26 مرداد 1393
تعداد بازدید: 2445
يکشنبه 14 ارديبهشت 1393
تعداد بازدید: 4367
شنبه 16 فروردين 1393
تعداد بازدید: 2601
يکشنبه 4 اسفند 1392
تعداد بازدید: 2860
آرشیو
 
 
 سایر دانشگاههای علوم پزشکی
 
  امروز
دوشنبه
ارديبهشت 1396
4
قمری:26 رجب 1438

میلادی:24 آوریل 2017
 
اوقات شرعی 
 
 
امروز : 325
ديروز : 446
ماه : 1763
سال جاری : 23230
كل : 407717
 
 نظر سنجی
نظرتان در مورد سایت مدیریت توسعه و تحول اداری دانشگاه چیست؟